Gaziantep Medikal ürünler malzemeler Hekimmed
 Şeyh Fethullah Cami Ve Külliyesi

Şeyh Fethullah Cami Ve Külliyesi

   Şeyh Fethullah Cami’si ilk yapıldıgı gibi kalmıştır. Ve üzerinde degişiklik yapılmamıştır. Bu camiden bir daha yapılmamıştır. Bu camiden Türkiyede degil dünyada bile eşi ve benzeri bulunmamaktadır.

Halk kendi arasında “Aşagı Şeyh Camii”de derlermiş. Kapının giriş zeminine renkli taşlar döşenmiş. çünkü o renkli döşeme bölgeye has özelliktir. Karayılan (Molla Mehmet) adlı askerimizin mezarı da bu caminin bahçesinde bulunmaktadır. Bu askerimiz Antep savunmasında şehit olmuştur.Diğer camilerde Osmanlı ve Arap özellikleri varken bu camide ise Selçuklu mimarisi vardır. Ve bu cami tek direk üstünde yükselen camidir.:Şeyh Fetullah Camii (Şıh Camii) Gaziantep teki en önemli külliyenin (cami, zaviye hamam ve medreseden oluşan) camisidir.

Cami ile külliyenin diğer yapıları arasındaki ilişki kopmuş durumdadır. Bu nedenle çevresi ile değerlendirilmesi gerekmektedir. Bu yapının diğer önemli yanı devrinin taş dekorasyonunun, renkli taş süslemesinin en iyi örneklerini taşımasıdır. Özellikle mihrabı bu özellikleriyle dikkat çekicidir. Cami vakfiye tarihine göre1563 de yapılmıştır. Cami ortada sekizgen büyük siyah yekpare desteğe oturan sekiz büyük trompla değişik bir plan gösterir, tamamen kesme taştan yapılmıştır. Son cemaat yerinin duvarında mukarnaslı kemer üzengilerine oturan dört adet sivri kemer yer almakta ibadet mekânına girişi sağlayan yapı bu kemerlerden sağdan ikinci kemerin içine rastlamaktadır. Caminin ortada bir ayağa oturan yelpaze tonozlarla duvara bağlanan örgü sistemi ile özgün ve tekrarlanmamış bir örnek olarak bu devir yapıları arasında yer almaktadır. Kapı çerçevesi dışta yuvarlak silme ile çevrelenmiş. Ortada geniş bir silme tekrar iç kısımda ikinci yuvarlak silme içine alınmıştır. Silmeler üst kısımda daralmaktadır. Kapı sarkıtlı mukarnas kav saralıdır. mukarnaslardaki sarkıtlar birbirinden farklı şekilde yapılmıştır. Kuzeyde giriş kapısının üzerinde mahfil bulunur yarım küre kav saralı mihrap iki renk taştan değişik örneklerle süslenmiş dıştan siyah beyaz taşla lotus pal metli bir çerçeve içine alınmıştır. Son cemaat yerin de üç kare desteği birbirine bağlayan sivri kemerlerin üzeri düz ahşap bir çatı ile örtülüdür. Şeyh Fetullah ın türbesi caminin güney yanındaki hazirede mihrap kısmının bulunduğu çıkıntının doğu diğer bölümünün güney duvarının birleştiği köşede olup üstü açık mezardır. Türbenin bulunduğu hazireye (şıh ocağı)denir. 

 

Hazırlayan: Hasan ERDEM

Koordinat
Paylaş:

Yorumlar (0)

Yorum Bırak